Öne Çıkanlar Yalova Valisi Muammer Eroldan Revizyon Gazetesine ziyaret Yalova Gazetesi Vefa Salman Kamil Yaman Yalova Belediyesi

AVNİ KURT, DOLGUYU İHALEYE ÇIKTI!

CHP'li Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, 2015 yılında start verdiği ve hibe olarak yapmaya çalışıp beceremediği Sahil Dolgu işini ihaleye çıktı.


Geçtiğimiz aylarda projede dolgu işini hibe olarak yapacak olan Düzce Denizcilik Firmasıyla son yapılan sözleşmeyi tek taraflı fesheden Çınarcık Belediyesi, Çınarcık Sahil Dolgu Projesi'nde dolgu işini 3 milyon 986 bin TL'ye ihale edecek. İhale 9 Mart günü gerçekleşecek.

Yaklaşık 30 bin metrekare alanın doldurulacağı projede, 405 metre uzunlukta ve 65 metre derinliğe kadar dolgu yapılacak. Çınarcık Sahil Dolgu Projesi, CHP'li Çınarcık Belediyesi tarafından anroşman yapılmadan İstanbul'un inşaat hafriyatı dökülerek yapılmaya çalışılmış ama yapılan şikayetler üzerine durdurulmuştu!

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ECuhKC7wjtw[/embed]

 

İŞTE MİLYONLUK DOLGU İHALESİ


Çınarcık Belediye Başkanlığından:

Çınarcık İlçe sınırlarında yer alan, “Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işi”nin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü" ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1) İdarenin Adı-Adresi ve İletişim Bilgileri:
a) Çınarcık Belediye Başkanlığı
b) Harmanlar Mah. Belediye Sk. No: 5 Çınarcık/Yalova
c) Telefon ve Faks numarası: (0226)245 10 04 - (0226) 245 95 07

2) İşin Adı ve Niteliği: “Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planlarına uygun olarak hazırlanan projelere istinaden taş anroşman (derinliği fazla olan su altındaki zeminlerde, temelin nakledeceği yüke dayanarak su içinde çakıllı kumla yapılan dolgu) ve istinat perdesi yapılması giderleri yaklaşık olarak 1.977.537,88 TL, dolgu yapılması geliri yaklaşık 2.008.500,00 TL olup, Belediyemizin geliri yaklaşık 30.962,12 TL. olarak öngörülmektedir. Belediyemizce Çınarcık Sahil Projesinin düzenlenmesi işinin; 13 Mart 2009 onay tarihli Çınarcık 1/1000 ölçekli imar planları doğrultusunda hazırlanan projelerine uygun olarak anroşman yapılması karşılığında dolgu yapılması işidir.3) Muhammen Bedel:
İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşman yapılması giderleri): 1.977.537,88 TL (birmilyondokuzyüzyetmişyedibinbeşyüzotuzyediliraseksensekizkuruş)
Dolgu yapılması geliri: 2.008.500,00 TL. (İkimilyonsekizbinbeşyüzTürklirası)
Tahmini Belediye Geliri: 30.962,12 TL. (OtuzbindokuzyüzaltmışikiliraonikiKuruş)

4) Geçici Teminat:
İşin tahmin edilen inşaat maliyet bedeli (anroşmanve istinat perdesi yapılması giderleri): 1.977.537,88 TL (birmilyondokuzyüzyetmişyedibinbeşyüzotuzyediliraseksensekizkuruş) ile Dolgu yapılması geliri: 2.008.500,00 TL (İkimilyonsekizbinbeşyüzTürklirası) TL.'nın toplamı: 3.986.037,88 TL (üçmilyondokuzyüzseksenaltıbinotuzyediliraseksensekizKuruş)'un %3’ü 119.581,15 TL. (YüzondokuzbinbeşyüzseksenbirliraonbeşKuruş)'dır.

5) İhalenin Yeri ve Zamanı:
a) Yapılacağı Yer: Çınarcık Belediye Başkanlığı, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 adresinde bulunan Çınarcık Belediyesi Meclis salonu
b) Tarih ve Saati: 09.03.2017 Perşembe günü saat 14:00

6) Şartname ve Eklerinin Temin Edileceği ya da Görüleceği Yer: Şartname ve Ekleri, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No:5 Çınarcık/Yalova adresinde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü-Gelir Biriminde ücretsiz görülebilir ve 2.000 TL (İkibin Türk Lirası) karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.

7) Son Başvuru Tarihi ve Saati: 09.03.2017-12:00

8) Başvuruların Yapılacağı Yer: Çınarcık Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Harmanlar Mah. Belediye Sk. No: 5 Çınarcık/Yalova

9) İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler:
İhaleye başvuru dilekçe örneğiyle birlikte,
a) Adres Beyanı: Türkiye’de tebligat için adres beyanı vermesi. (Beyanda telefon faks var ise elektronik posta adresi bilgilerinin belirtilmesi)
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkâr Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi (aslı, noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
b1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkâr odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
c1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesini,
c2) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d) İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyorsa, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli imza beyannamesi, (noter tasdikli sureti veya aslı İdarece görülmüş sureti)
e) Teklif Mektubu: (2886 sayılı yasaya uygun) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen teklif mektubu (FORM:1)
f) Ortak girişim beyannamesi: İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi vermesi. (FORM:2)
g) İlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden veya internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Vergi Dairesinden alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
h) İlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya Kurumdan alınan yazı aslının İdareye ibraz edilmesi.
ı) İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin yazılı beyan vermesi.
i) Geçici Teminat: Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminat.
Çınarcık Belediye Başkanlığı adına, (Halk Bankası Çınarcık Şubesindeki (TR39 0001 2009 3630 0007 0000 20) no’lu hesabına) geçici teminat olarak nakit yatırılmış Banka dekontu veya Çınarcık Belediye Başkanlığı adına alınmış yukarıda tutarı belirtilen geçici teminat mektubu. (Limit içi-süresiz ve teyit yazılı) İsteklinin Ortak Girişim olması halinde toplam teminat miktarı ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. (FORM:3)
j) Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı (a, b, c, d, g, h) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadır.
k) İhale dokümanı satın alındığına dair belge. (Halk Bankası Çınarcık Şubesindeki (TR39 0001 2009 3630 0007 0000 20) no’lu hesabına veya Belediye veznesine yatırılabilir.)

10) İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

VATANDAŞ, ÇINARCIK SAHİL DOLGU PROJESİNE NASIL BAKIYOR!


[embed]https://www.youtube.com/watch?v=HYtFuk32zbA[/embed]


AVNİ KURT NE YAPMAYA ÇALIŞIYOR?


Çınarcık Sahil Dolgu Projesindeki milyonluk ihale süreci ve tüm bilinmeyenler Revizyongazetesi.com'da...Sahil Dolgu Projesi karadan mı, denizden mi yapılacak? Projenin altı kime, üstü kimlere söz verildi? Milyonluk Dolgu ihalesini alacak firma belli mi? Projenin Belediyeye gerçek maliyeti ne olacak? Halk projeyi istiyor mu? Sahil Dolgu Projesi halktan neden gizleniyor? Avni Kurt'un Ankara ziyaretinin sebebi belli oldu! CHP'li Başkan Avni Kurt'a "Ne ihtiyacın olursa önce bana gel!" diye kim dedi? Hepsi ve daha fazlasını, daha önce projede çalışmaları durduran Hakan Korkmaz, Çarşamba günü açıklıyor! Revizyongazetesi.com'da...Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.