Sevgili Çınarcık Halkı;

Çınarcık gündemini bir süredir meşgul eden İmar Plan Revizyonu’nun içeriği hakkında sizleri bilgilendirmek maksadıyla bu açıklamayı yapmaktayız.

Bizler bugüne kadar, CHP’li Meclis Üyeleri olarak Çınarcık’ımızın menfaatine uygun (hangi konu olursa olsun) yapıcı tavrımızı ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik ve elimizi taşın altına koyarak iyi ve güzel olan her kararda bulunduk. Bu zamana kadar Çınarcık Belediye Meclisi’nde altına imza attığımız kararlar belediye kayıtlarında durmaktadır. Yerel seçimlerde bizlere verdiğiniz yetki ve sorumluluk ile kentimiz için doğru olan neyse onu yaptığımızı, meselelere ‘kişi’ veya ‘gruplar’ odaklı değil ‘kent’ odaklı yaklaştığımızı ve görevimizi asla kötüye kullanmadığımızı bilmenizi isteriz.

Ne var ki, halkın yetkilendirdiği başka kimseler, bizim kent odaklı yaklaşımlarımızın ve hassasiyetlerimizin çok ırağındadır. Bu kimseler; bir takım dayatmalarla ve oldubittiyle, hangi gayeye hizmet ettiği açık İmar Planlarının tarafımızca onaylanmasını beklemektedir. Kapalı kapılar arkasında hazırladıkları söz konusu İmar Planlarının, Çınarcık’ımızın geleceğine nasıl yön vereceği hakkında en ufak bir bilgi ve öngörü paylaşmamışlardır.

Bu konu özelinde, sosyal medyada dolaşan bazı paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Çınarcık’ta imarın kapanması yahut imara açılmaması gibi bir durum mevzubahis değildir. Şu anda Çınarcık’ımızda imar planı bulunmakta ve yürürlüktedir. Eğer yapılmak istenen revizyon imar planları ile Yalova Çevre Düzeni planına uygunluğun sağlanması ise, uygun olmayan kısımlar ile nasıl uygun hale getirileceği açıkça tarafımıza bildirilmesi gerekmekteydi. Bu planların sır gibi saklanarak yapılması, ortada bir art niyetin ve rantın olduğunun delilidir. “Mevcut planların uyuşmayan kısımlarını uygun hale getiriyoruz” savı ise, gizli emelin makyajıdır.

Bu noktada, saygıdeğer vatandaşlarımızın elini vicdanına koyup, hangi partiye sempati duyuyorsa duysun, bu sempatiyi bir kenara bırakıp şunu düşünmesini istiyoruz:

Çınarcık’ımızın geleceğine yön vermesini beklediğimiz ve toplumun bütün sosyal taraflarını kapsayacak bir İmar Plan Revizyonunda kendisi, şahsı bilgilendirilmeden hangi vatandaşımız böyle ne olduğu bilinmeyen bir planın Belediye Meclisi’nden geçmesine izin verebilir?

Sevgili vatandaşlarımız; burada biz kesinlikle partisel bir yaklaşım sergilemiyoruz, bize güvenin. Bilakis Çınarcığımız için doğru ne ise daha önce de yaptığımız gibi onun hayat bulması için mücadele veriyoruz ve sizlerin de bu konuda bizlerden desteğinizi esirgemeyeceğini biliyoruz ve buna inanıyoruz.

Burada hazırlanan Revizyon İmar Planlarında bazı kişilere yüksek rant sağlayacak değişiklikler yapıldığını tespit edebildik. Belediye Yönetimi tarafından Çınarcık’ımıza karşı sergilenen bu yaklaşımı kınıyor ve bu yanlıştan dönmeye davet ediyoruz. Başka bir Çınarcık yok! “Marmara’nın İncisi” deyip, kimsenin incilerini ceplerine doldurmasına müsaade etmeyeceğiz. Çınarcık sahipsiz değildir!

Şu noktanın altını kalın çizgilerle çiziyoruz: Çınarcık halkının menfaatiyle bağdaşan makul her öneriye, her girişime, her karara destek sunmayı vazife addetmekteyiz. Aynı gemideyiz. Bu gemideki herkesin menfaatini gözetmemiz, birilerinin uykusunu kaçırsa da, biz bunu yapmaktan kendimizi alıkoymayacağız. Geminin karaya vurmasına seyirci kalamayız.

Aklıselim, sorumlu bir yönetimin ortaya koyması elzem olan tavır; imar hususunda oluşmuş mağduriyetleri tespit edip bunları ortadan kaldıracak gerekli revizyonlara başvurmaktır. Bu revizyon sürecinde, halkın temsilcilerinin bulunduğu Belediye Meclisi’nde diyalog ve müzakere kanalları daima açık olmalı ve şeffaflık ilkesi kesinlikle gözetilmelidir.

Bunu yapmadıkları gibi, kalabalıkları Meclis toplantı salonuna davet ederek söz konusu gündemin görüşüleceği toplantının baskı ortamında gerçekleşmesini sağlamaya çalışmaktadırlar. Bu provakatif tavrın, ne tür kötü hadiselere yol açabileceği konusunun, tavrın sahipleri tarafından bir kez daha düşünülmesini arz ediyor, bu konuda endişelerimizi beyan ediyoruz.

Birçok vatandaşı alakalandıran imar planları ile ilgili atılacak adımlar, mutlaka geniş bir uzlaşı sonucu hakkaniyet ve makuliyet zemininde olmalıdır. Aksi düşünülemez.

Bizler, Çınarcık halkının hakkını bazı çıkar odaklarına yedirmemekte kararlıyız. Durduğumuz yer bellidir: Biz halkımızın tamamının yararına ve menfaatine olan, hiçbir tarafı mağdur konumuna sokmayacak, eşit ve adil bir paylaşım modelinden yanayız. Mevcut belediye yönetimin sergilediği tutum, bizim nezdimizde inandırıcılığını ve samimiyetini kaybetmiştir.

Seçimden bugüne kadar geçen süre zarfında, Çınarcık halkının yaşamına dokunan, yaşamını kolaylaştıran/konforunu arttıran herhangi bir hizmetin veya çalışmanın bu yönetim tarafından hayata geçirildiğini göremedik.

Üzülerek görmekteyiz ki; bu yönetim, sorumluluklarını ve asli görevlerini bir kenara bırakıp ‘kimlere rant sağlayayım?’ derdine düşmüştür. Rant zincirinin ucunun nerelere kadar uzandığını, planlar bizden saklandığı için tam olarak biz de bilmiyoruz. Ama bu sır perdesi de zamanla aralanacaktır.

Çınarcık’ın geleceğinin ranta kurban edilmesi mi? Buna asla izin vermeyeceğiz. Kimin gönlünde Çınarcık sevdası, kimin gönlünde ise rant sevdası yatıyor, tüm çıplaklığıyla görüyoruz. ‘Vicdan’ ve ‘cüzdan’ seçenekleri arasında, kimin neyi yeğ tuttuğunu, net bir şekilde görüyoruz. Takdir, kıymetli Çınarcık halkınındır.

Halkımızın bize verdiği yetki ile Çınarcık’ımız için doğru olanı, ona yakışanı yapmaya devam edeceğiz.

ALİ KIRICI

CHP Çınarcık Belediye Meclis Üyesi