YALOVA İL GENEL MECLİSİNİN 2022 YILI AĞUSTOS

AYI OLAĞAN TOPLANTISINA AİT GÜNDEMDİR

Toplantı Yeri :İl Özel İdaresi Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonu

Toplantı Tarihi :01/08/2022-Pazartesi (İlk Birleşim)

Toplantı Saati :15.30

BİRİNCİ BİRLEŞİM:

1. İlimiz, Armutlu İlçesi, Fıstıklı Köyü imar planı çalışmasına esas olarak, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin Birinci Bölümünün Genel Hükümleri kısmında geçen hükümler doğrultusunda hazırlanan Kısmi Yapılaşma Paftasının görüşülmesi,

2. Merkezi Konya’da bulunan Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’ne Yalova İl Özel İdaresi’nin üye olması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporun okunması ve müzakere edilmesi,

3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na "Üzümsü Meyveler Değerlendirme Merkezi" başlıklı bir proje ile başvuruda bulunulması ve projenin kabul görmesi halinde İl Özel İdaresi bütçesinden ₺100.000,00 tutarında nakdi eşfinansman desteğinin sağlanması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

İKİNCİ BİRLEŞİM:

4. Orman Genel Müdürlüğü tarafından B tipi mesire alanı olarak ilan edilen Çınarcık İlçesi, Ortaburun Köyü sulama göleti etrafında bulunan 1.93 hektarlık alanın, halkın kullanımına uygun donatı elemanlarının yerleştirilmesi suretiyle mesire alanı olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

5. Yeşil Mavi Turizm Seyir Yolu güzergâhındaki tesislerin kapasitesinin artırılması ve yeni turizm cazibe merkezlerinin oluşturulması, buralara ulaşımın kolayca sağlanması için Yeşil Mavi Yol’un bozuk olan kısımlarının onarılması ve yeni bağlantı yollarının yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

ÜÇÜNCÜ BİRLEŞİM:

6. İlimiz, Çınarcık İlçesi, Şenköy Köyü hudutları içerisinde köyün en hâkim tepesinde bulunan ve halk arasında Yaren Baba olarak bilinen Türbenin bulunduğu yerin (mekanın) İl Özel İdaresi bütçe imkânlarıyla günümüz şartlarına ve şehidin manevi şahsiyetine uygun olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

7. İlimiz, Altınova İlçesi, Soğuksu (Ayazma) Köyü’nde halihazırda metruk bir vaziyette bulunan ve önemli bir kültür eseri olan Tarihi Ayazma Yukarı Mahalle Camii’nin restore edilmesi ve çevre düzenlemesi yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

DÖRDÜNCÜ BİRLEŞİM:

8. İlimizde bulunan tescilli ya da tarihi kayıtlarda yer alan somut kültür varlıklarının tespit edilmesi ve önem ve öncelik sırasına göre röleve ve restore edilerek kültür mirasımıza kazandırılması teklifi hakkında tüm İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

9. Altınova İlçesine bağlı Karadere Köyünde bulunan eski ilkokul binasının teknik ve mimari şartlara uygun şekilde “Etnografya Müzesi” olarak düzenlenmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

BEŞİNCİ BİRLEŞİM:

10. 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 6 ncı maddesi kapsamında İl Özel İdaresine verilen yetki ve sorumluluk alanında bulunan köylerin ekonomik açıdan kalkındırılmasına yönelik gelir getirici mahiyette projeler geliştirilerek hayata geçirilmesi teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi,

11. Yaklaşık %60’ı orman olan ve Türkiye’nin ilk canlı ağaç müzesine (Arboretum) ev sahipliği yapan ilimize ideal bir Bonsai Sanat Galerisi ve Atölyesinin (Bonsai Müzesi) kazandırılması için gerekli çalışmanın yapılması teklifi hakkında İhtisas Komisyonlarınca hazırlanan raporların okunması ve müzakere edilmesi

12. Dilek ve temenniler,

13. Bir sonraki toplantı tarihinin belirlenmesi ve kapanış.

Hasan Soygüzel

İl Genel Meclis Başkanı